Alma Mater

Løten Kommune

Alma Mater

Sparebanken Hedmarks kunstfond inviterte i 2019 til en engere konkurranse i forbindelse med en kunstgave til Løten kommune. Kunstverket skulle plasseres ved en lekeplass i Løten sentrum. ALMA MATER ble vinner av konkurransen

I konkurransebetingelsene het det:
Løten kommune har et sterkt engasjement rundt Edvard Munch, som ble født der, og de ønsker at kunstfondets gave skal være et kunstverk knyttet til Munch. Dette er etter hvert konkretisert til en skulptur basert på Munchs tegning av en kvinne som ammer et barn, en tegning som er antatt å være grunnlaget for maleriet Alma Mater, se mer her:
https://munch2013.wordpress.com/2012/11/02/alma-mater-og-kone-med-barn/ 
Avduking avisartikkel

ALMA MATER FRA LØTEN

Hva var Løten for Edvard Munch bortsett fra å være stedet der han ble født? Hvorfor er det relevant å sette opp en skulptur her som relaterer seg til den verdenskjente maleren?

I konkurransebetingelsene heter det at skulpturen skal være ”… basert på Munchs tegning av en kvinne som ammer et barn, en tegning som er antatt å være grunnlaget for maleriet ALMA MATER….”

En måte å tolke dette er å se for seg en skulptur modellert opp etter Edvard Munch sin ungdomstegning av kvinnen som ammer barnet.

Jeg har imidlertid valgt en tolkning der jeg tar utgangspunkt i siste del av setningen. Kvinnetegningen antas å være grunnlaget for Munchs ALMA MATER. Hans tolkning av den nærende kvinnen antaes å ha røtter i hvordan han opplevde livet på Løten, miljøet og menneskene der.

ALMA MATER er morsskikkelsen i Edvard Munch sin utsmykking i Universitetets aula i Oslo. Hun inngår i en komposisjon han kaller Forskerne.

ALMA MATER slik Munch fremstiller henne i mange tegninger og malerier er en representasjonsfigur. Hun er ”alles mor” med klare referanser til kristendommens Madonna med barnet. De er begge hovedpersoner i komposisjonene. En kvinne som hviler i seg selv og utstråler trygghet og autoritet. Barnet hun har på fanget er mer anonymt.

Edvard Munchs liv var ikke lett. Han miste moren sin i ung alder og tapet kom til å preget han sterkt. I det meste av kunsten sin bearbeidet han sine problemer og  traumer. Han gjorde det på en åpen og naken måte som har vært med på å gi han hans storhet i kunsthistorien. 

For å bli den størrelsen Edvard Munch er må det også finnes et fundament og en styrke som bærer talentet hans. Det virker åpenbart at Løten var et sted der dette fundamentet fikk ro og rom til å utvikle seg. Løten, menneskene og livet der fremstår blant Edvard Munchs beste minner. Dette ønsker jeg å poengtere i min tolkning av oppgaven.

ALMA MATER FRA LØTEN

Min kvinneskikkelse låner mye av kroppsformen og stillingen til Edvard Munchs ALMA MATER men jeg løser opp den representative holdningen og gir henne en personlig holdning og stil.

Hun symboliserer både stedet og begrepet Løten slik Edvard Munch må ha opplevd det. Barnet hun har på fanget er lille Edvard selv. Samspillet og relasjonen mellom dem er kjerneideen i skulpturen. Det tillitsfulle, åpne lille barnet på fanget til en moden kvinne som godt kan være Munchs barnepike fra Løten, Oline Fløtholen.

 

En viktig detalj i visualiseringen av at lille Edvard får trygghet her er at hun holder om hånden hans. Hun ammer han ikke, hun er barnepiken, ikke moren. De to ser inn i hverandres øyne med interesse, varme og nærhet.

Bilder