CV

CV

UTDANNING

1979 Statens Kunstakademi, Oslo, grafikk
1977 Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, skulptur
1973-77 Statens Kunstakademi, Oslo, skulptur
1970-73 Statens Håndverk- og Kunstindustriskole, Oslo, keramikk

 

MINNESMERKER

2023 «Nordens Klippe» Minnesmerke over fagforeningen Norden Klippe. Rådhusplassen i Kirkenes Sør-Varanger kommune. 

2021 «Brødrene» Minnesmerke over brødrene Grini. Edwin Ruuds Omsorgssenter i Mysen. Oppdragsgiver Hans og Erling Grinis Stiftelse                                                                                                                                                                                                  2020 «Alma Mater» Minnesmerke over Oline Fløtholen. Helfigur i bronse. Løten sentrum. Eier: Løten kommune2019 Minnesmerke over Smeden fra Trøgstad. Trøgstad torg Skjønhaug. Helfigur i bronse. Eier: Stiftelsen Trøgstad Næringsfond
2019 Minnesmerke over Dronning Astrid. Kulåsparken Sarpsborg. Helfigur i bronse. Eier: Sarpsborg kommune
2017 Minnesmerke over Per Anfinnsen. Helfigur i bronse.  Askim sentrum. Eier: Askim kommune
2015 Minnesmerke over Klara Amalie Skoglund. Helfigur i bronse.  Askim stasjon. Eier: Askim kommune
2013 Minnesmerke over Katti Anker Møller. Helfigur i bronse.  Sagatun på Hamar. Eier: Hamar kommune
2013 ”Munchs Mødre”, minnesmerke over E. Munchs tante Karen. Fredrikstad sentrum. Bronse. Eier: Fredrikstad kommune
2013 Minnesmerke over ordfører Roald A. Halvorsen. Sellebakk sentrum. Eier: Fredrikstad kommune
2009 «Værstekællen» , Monument over verftsindustriarbeideren. Portal i stål og glass. Ved gangbroen til Kråkerøy. Eier: Fredrikstad kommune
2009 Minnesmerke over Chritian Stenersen, Moss sentrum. Eier: Moss kommune
2003 Minnesmerke over Gunnar Nilsen, Torvbyen, Fredrikstad. Eier: Torvbyen
1999 Minnesmerke over Erling Johansen, Isegran Fredrikstad. Eier: Universitetet i Oslo
1998 Minnesmerke over Katti Anker Møller. Helfigur i bronse.  Fredrikstad bibliotek. Eier: Fredrikstad kommune
1996 Minnesmerke over Laurentius Urdahl, Fredrikstadmarka. Eier: Fredrikstad Ski-klubb

 

 

KUNST I OFFENTLIG ROM, et utvalg

2015 «Tre Terninger», Sykehuset Østfold på Kalnes i Grålum.
Remake av utsmykkingen ved Østfold Psykiatriske Sykehus fra 1984.

2007 «Solur», Nedre Sletta Borettslag. I samarbeid med Hans-Ove Granath. Oppdragsgiver: NBBL
2005 «2 portaler», Kjølberg Omsorgsboliger. Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune
2005 «Dino», Tomter skole. Oppdragsgiver : Hobøl kommune
2003 «Ut av parken» skulpturinstallasjon, Oppdragsgiver: Fredrikstad Kommunes Skulpturpark
2001 » Haüy`s tårn», Huseby Kompetansesenter for blinde og svaksynte. Oppdragsgiver: Utsmykkingsfondet
2000 «Vennskapsportene», en i Kotka i Finland og en i Fredrikstad. Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune
1999 «Bumlingene» Årum skole, Fredrikstad. Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune
1998 Installasjon 8 jernskulpturer, Mjåland VG, Mo i Rana. Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
1994 «Gitter», Henie Onstad Kunstsenter. Oppdragsgiver: Henie Onstad Kunstsenter
1993 «Trærne», «Samtale» og «Torvkoner», Den Norske Ambassade, Petroria, Sør-Afrika. Oppdragsgiver: Statsbygg
1992 «Inn i Parken», Aalborg Kommunes Skulpturpark, Danmark. Oppdragsgiver: Aalborg Kommune
1990 «Brev», Elverum postgård. Oppdragsgiver: Utsmykkingsfondet
1989 «Geitebukk», FOA, Fredrikstad. Oppdragsgiver: Privat
1988 «Gjøglere», Alvim renseanlegg, Sarpsborg. Oppdragsgiver: Privat
1987 «Byen», Fredrikstad elektrisitetsverk. Oppdragsgiver: Privat
1985 «Nordlys» veggskulptur/installasjon, Marker herredshus, Ørje. I samarbeid med Hans-Ove Granath. Oppdragsgiver: Marker kommune
1985 «Impulsbærerne» veggskulptur, Mosjøen telehus. I samarbeid med Hans-Ove Granath. Oppdragsgiver: Utsmykkingsfondet
1984 «Tre Terninger», Østfold Psykiatriske Sykehus, Fredrikstad. Oppdragsgiver: Østfold Fylkeskommune
1983 «Lynet» veggskulptur, Askim telehus. I samarbeid med Hans-Ove Granath. Oppdragsgiver: Utsmykkingsfondet
1982 «Vekst i Miljø», Kongstein Idrettsanlegg, Fredrikstad. Oppdragsgiver: Privat
1981 «Corpus Media» veggrelieff, Institutt for Journalistikk, Fredrikstad. I samarbeid med Hans-Ove Granath. Oppdragsgiver: Institutt for Journalistikk
1980 «Tykhe», Halden politihus. Oppdragsgiver: Utsmykkingsfondet
1980 «Geitebukk II», Gran grendeskole, Oslo. Oppdragsgiver: Oslo kommunes kunstsamlinger
1979 «Geitebukk», Skjeberg Rådhus. Oppdragsgiver: Privat
1979 «Fra min barndom» (Torvkoner), Sarpsborg posthus. Oppdragsgiver: Utsmykkingsfondet

 

KUNSTPROSJEKTER

2011 Logoskulpturer, Torvbyen Fredrikstad. Oppdragsgiver: Privat.
2008 «Kuben», Tou Scene, Kulturby Stavanger
2005 «It`s All About Love», Storedal kultursenter
2002 «Kuben», Henie-Onstad Kunstsenter
2001 «It`s All About Love», Galleri ØKS, Østfold Kunstnersentrum
2000 «Landet Innenfor» = «Kuben», Kulturby Bergen

 

KUNSTKONSULENTVIRKSOMHET

2018 – 19 Østsiden Sykehjem byggetrinn 2 Fredrikstad kommune
2014 – 16 St.Marie Plass, 1000års jubileet Sarpsborg kommune
2014 – 16 St.Marie gate Gågate, 1000års jubileet Sarpsborg kommune
2011 – 12 Skoggata bo- og servicesenter, Moss kommune
2011 – 12 Grindvold barnehage, Moss kommune
2005 – 07 Odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen
2003 – 05 Borgen sykehjem, Sarpsborg kommune
2000 – 02 Smedbakken sykehjem, Fredrikstad kommune
2000 – 02 Torsnes sykehjem, Fredrikstad kommune
1998 – 00 Solliheimen sykehjem, Kråkerøy, Fredrikstad kommune
1997 – 00 Vasskraftmonument, Tyssedal, Odda kommune
1991 – 92 Den Norske Ambassadens representantbolig, København
1980 – 87 Holmlia-feltet, Oslo Kommunes Kunstsamlinger
1978 – 81 Varna off. Skole, Våler kommune

 

UNDERVISNING

1993 Professors kompetanse
1991 – 96 Rektor Vestlandets kunstakademi i Bergen (nå KiB)
1986 – 99 Skulptur/tredimensjonal billedkunst, Vestlandets kunstakademi i Bergen
1985 – 86 Skulptur/tegning, Kunstskolen i Kabelvåg