Om meg

Birthe Marie Løveid

”Birthe Marie Løveid er utdannet skulptør fra Statens Kunstakademi i Oslo og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. 

Hun ble tidlig engasjert i kunsten og kunstnerrollens plass i samfunnet, og har vært aktiv innen kunstnerorganisasjonene både nasjonalt og regionalt helt siden kunstneraksjonen i 1976.

Av viktige verv kan nevnes mangeårig kunstnerrepresentant i styrene for Utsmykningsfondet (nå KORO) og Henie Onstad Kunstsenter.

I mange år underviste hun på Kunstakademiet i Bergen, hvor hun også var rektor i tre perioder. Fra 2003 har hun mottatt Statens garantiinntekt for kunstnere.

Birthe Marie Løveids kunstneriske virksomhet har i stor grad dreid seg om kunst i det offentlige rom. Samspillet mellom verket og publikum står sentralt. Hun søker å erstatte den tradisjonelle høytidelige distansen som ofte preger monumentet og representasjonsskulpturen, med nærhet – og åpne for tilskuerens egne fortellinger.”

Min historie

Dette er den offisielle beskrivelsen og den stemmer ganske godt. Opp gjennom yrkeskarriæren har jeg forsøkt å forstå hva kunst er men har ikke funnet noen entydige svar. Utdanningen på kunstakademiet i Oslo bygget på den klassiske tradisjonen med én professor (Per Palle Storm) og ulike aktmodeller som vi tegnet og modellerte i 4 år. Dette var på 1970-tallet. Etter hvert forsto jeg at resten av den vestlige kunstverden jobbet med Modernismen og søkte utveksling til kunstakademiet i Stockholm. Den første jeg møtte der var skulpturstudenten Hans-Ove Granath. Vi ble et par både som ektefolk, venner og kollegaer.

 

Hans-Ove Granath

Hans-Ove er utømmelig på idéer og mestrer de fleste teknikker så sammen med han er materialer ingen hindring. Vi har aldri konkurrert men samarbeider alltid og jobber i team enten det er den ene, andre eller begge som har oppgaven. Jeg er den som tjener mest på denne konstellasjonen da han alltid gir meg idéene til de essensielle poengene som gjør skulpturprosjektene til mer enn bare ting.