Solur

Nedre Slettas Borettslag, Lundheim

Et kunstprosjekt gitt av Norges Boligbyggerlag etter en landsomfattende konkurranse i forbindelse med boligbyggerlagenes 50års jubileum.
Kunstprosjektet er et samarbeide mellom billedkunstnerne Hans-Ove Granath og Birthe Marie Løveid.

Solur

Intensjonen med kunstprosjektet:

Den kunstneriske utfordringen i Nedre Slettas Borettslag er først og fremst å skape et spennende og godt synlig kunstverk som gir området særpreg og en ny identitet. En møteplass med kraft til å vekke nysgjerrighet og trivsel ikke bare for beboerne i Nedre Sletta, men også for de andre borettslagene rundt om og publikum i sin alminnelighet. Det ligger en barneskole i nær tilknytning til borettslaget.
Det flate, horisontale landskapet behøver en vertikal kontrast. Noe som leder oppmerksomhet til opplevelsen av det åpne, alltid vekslende himmelhavet over.

SOLUR:

Den åpne himmelen gir mye sol til området. Med solen og grunnelementene i bygningsarkitekturen bygget vi et SOLUR i syrefast stål. Vi laget en mal av kortveggen på husene. Hver soltime består av 15 grader. Ved å tegne opp soltime-sektorene fra kl 08.00 til kl 16.00 vintertid fikk vi en sektor som stemte eksakt med takvinkelen på husene.

Solurviseren:

Når vi brettet kortvegg-malen langs sektorlinjene til en trekantet pyramide, fikk vi viseren til soluret.

 

Solurskiven:

Som solurets ”urskive” tok vi i bruk plenen mellom husene i nordre del av borettslaget. Det er vintertiden som er den ”riktige” tiden, mens det om sommeren vi mest naturlig kan glede oss over et solur. Dette tok vi hensyn til i valg av elementer til utformingen av solurskiven. Vi valgte å bare markere to klokkeslett: kl 12:00 vintertid og kl 12:00 sommertid.
Der skyggen av spissen på solurviseren treffer kl.12.00 ved sommersolverv la vi ned St.Hans-steinen. En stor, hjerteformet naturstein vi saget over på midten. Spalten mellom de to halvdelene markerer tolvslaget.
Men siden dette ikke er den riktige tiden, vi er jo nå på sommertid, lar vi Kronos, tidens gud komme på banen. Kronos er guden for tid og elde. Den eldste skulpturen vi kjenner til er Venus fra Willendorf, så vi fant det naturlig at Kronos fra Lundheim måtte ha et utseende i tråd med hennes. Kronos sitter i bronse, streng og myndig på en delt granittsokkel som markerer det riktige tolvslaget året om. Kronos er laget av Hans-Ove Granath

Bilder