Portalen

Monument over verftsindustriarbeideren
Reist av Fredrikstad Rotaryklubb

 

Portalen

Verftsindustrien er nå historie i Fredrikstad. En av bærebjelkene i byens vekst og utvikling. Det området av denne industrien som Fredrikstad Mekaniske Verksted disponerte gir nå plass til en ny bydel.
Men historien blir fort glemt. Ånden, kraften, drømmene og resultatene fra de tusener av involverte lever videre i samfunnet, men få vet om det.

Monumentet er en hilsen til verftsindustriarbeiderne. En heder til alle de menneskene som i historiebøkene er anonyme, men som like fullt, med sin arbeidskraft, gjorde verftsindustrien mulig.
Jeg ønsket å fremstille dem i en sammenheng der de påvirker oss som minner. Minner har den egenskapen at de som direkte fakta ofte kan være vage og diffuse, men likefult ha et sterkt følelsesmessig tak i oss.
For å greie dette valgte jeg en triumfbue med utgangspunkt i arkitekturen til en del av produksjonshallene som sto igjen etter verftsdriften. Jeg gjengir gavlelementenes markerte takbuer og store vindusfasader, lett gjenkjennelig slik de kan fortone seg i et minne.
Jeg satt figurer i arbeid bak frostet glass. Vi ser at det er mennesker og at de holder på med noe, men vi ser ikke hvem de er eller eksakt hva de gjør. Det er rom for tilskueren å skrive inn sine egne historier i monumentet. – Se sine egne slektninger, eller kanskje seg selv.

Et monument skal ha en opplevelse av høytid i seg. Denne opplevelsen gir jeg tilskuerne i portalåpningen. Ved å stå der, midt i monumentet, med glass høyt over seg og nært inn til seg på sidene, håper jeg å gi hver og en følelsen av å være stor og liten på en og samme tid. Unik og likevel en del av en helhet.

Materialene er stål og glass. Stålet som i skipsplater gir en direkte kobling til den virksomheten som her hedres. Glasset bærer flere betydninger. Foruten den nære koblingen til vinduene i hallene som slapp lyset inn til de som arbeidet, symboliserer glasset avstanden mellom det som var og det som er.

Monumentet er også en lysskulptur. På høylys dag ser vi ikke lysvekslingene, men i skymningen trer de tydeligere og tydeligere fram. Midt på natten spilles lyskomposisjonen, som er inspirert av himmelens fargevekslinger i løpet av et døgn, ut i full styrke.

Bilder