Kuben

5x5x5 meter
Også kalt LANDET INNENFOR

Kuben

Kan hele verden rommes i en kube? I middelalderen tenkte man at verden var skapt av Gud: alt som fantes hadde sprunget ut av hans tanke. Derfor kunne det store speile seg i det lille, og universet leses ut av de jordiske ting som et mikrokosmos. Men hva er det som speiler seg i de moderne tingene – som en kube? 
Du lokkes inn i et svart rom: en skog av søyler. Her omsluttes du av deg selv. I det blanke metallet er du overalt – i alle slags former, som lang og tynn, liten og rund. Både forskjønnet og deformert; fortegnet til det ugjenkjennelige. Deg selv som en annen. 
Det er varmt. Det er trangt. Rommet er vanskelig å gripe; du ser ikke hvor det begynner og slutter. Når du kommer ut, hører du ditt eget hjerte slå i veggene: Dunk, dunk, dunk…
Du løper mot trappen, snubler. Trinnene gjør motstand. Men når du kommer opp, møtes du av en himmel full av stjerner. Du stiger over elven på en glassbro – de knuste drømmers elv. Stjernene kikker ned på deg fra taket. I brønnen hører du lyden av vann fra et sted langt borte. Rommet åpner seg utover, mot uendeligheten. Du er blitt større enn deg selv. Når du går ut av kuben, føyer trappen seg etter føttene. 
Du skrider ut av kuben gjennom liljeportaler, omgitt av kjærlighetens farger. Siri Meyer

Kuben er en spennende eventyrverden i miniatyr, hvor man må føle, se og lytte seg frem i de to etasjene, og komme seg gjennom ulike prøvelser på veien.
I Kuben kombinerer Løveid den klassiske fortellertradisjonen i eventyrene med det moderne dataspillet, hvor ulike farer må overvinnes og hindere bekjempes, for å komme seg videre til neste nivå.
Tittelen, Landet innenfor, viser til vårt eget indre landskap, hvor vi kan skape våre egne fantastiske reiser med alle de mulighetene fantasien gir oss.
Reisen begynner med labyrinten i søyleskogen. Finner du veien gjennom søylene kan du velge nødutgangen, eller du kan velge å utfordre møtet med farligheten, det skumle mørket, hvor det gjelder å føle seg frem gjennom et landskap du ikke kan se. Derifra gjelder det å finne veien mot bølgetrappen, som fører deg videre til
kaleidoskopet og ønskebrønnen i etasjen over. Romantikken og drømmene tar overhånd når du kommer til den skjøre glassbroen som går over de knuste drømmers elv, og titter du opp kan du fortape deg i stjernetegnene på den mørke himmelen over elva. Den fantastiske liljeportalen med de gotiske buene, som nesten ingen ende tar, er siste utfordring før eventyrreisen er slutt.
Alle nivåene i Løveids opplevelseskube byr på ulike utfordringer for både barn, unge og voksne, hvor fantasien og alle sansene flittig må tas i bruk. Når man stiger ut av kubens indre eventyrverden er alle utfordringer, både fysiske og mentale, mestret gjennom en fantastisk reise skapt ved hjelp av vårt eget indre landskap, nemlig fantasien.
Therese Kristin Tokle

LANDET INNENFOR ble første gang vist under kulturby Bergen, hvor det
Kom over 100 000 besøkende.
Senere er den vist i Amsterdam, Henie Onstad Kunstsenter, Oslo og kulturby Stavanger.

Bilder