Innovasjonsallianse

Dette prosjektet var en pilot initiert av Innovasjon Norge gjennom Østfold Kunstnersenter for å fremme innovasjonskraften i næringslivet ved å utvikle bedrifters kreative potensial gjennom kontrollerte og tette allianser mellom bedrifter og kunstnere.

Innovasjonsallianse

Prosjektet gjelder Torvbyen Kjøpesenter – del av Steen & Strøm: 
Hvordan utvikle senteret til Østfolds største møteplass?

Fra sluttrapporten:
2.2.4. Gjennomføring
Kunstner: – Fra kunstnerens side har arbeidet først og fremst gått med til bearbeiding av innhentet materiale for å nå overordnet mål både i forkant og etterkant av de mange møter. Konkret har det handlet om idèutvikling og pedagogisk tilrettelegging for å starte og videreføre prosessen der så mange ansatte som mulig i større eller mindre grad har deltatt. Siden det var så mange ulike mennesker involvert laget jeg meg tidlig en ”pyramide” for samarbeid og effektiv informasjonsflyt, der markedskoordinator er blitt min nærmeste medspiller. Neste ledd var et knippe på fem butikksjefer. Så var det hele massen av de som deltok. Disse traff jeg på en i bedriften allerede etablert arena; Senterskolen. Mitt viktigste verktøy har vært billedkommunikasjon der jeg har brukt power-point programmet dynamisk, dvs endret bildene underveis i prosessen i relasjon til hvert møte.


Bedrift: – På Senterskolen ble deltakerne inndelt i grupper. Her fikk gruppene en innføring i arbeidsoppgavene og de kom med forslag til hvordan oppgavene skulle løses. Man kom fram til at senterets logo skulle være sentral i utformingen av ferdige produkter. På neste samling fikk gruppene utdelt logobitene i miniatyr og lagde så forslag til konkrete produkter. Arbeidsgruppen har underveis hatt flere møter hvor de har konsentrert seg om de mange forslagene som gruppene på senterskolen har kommet med.


2.2.5. Resultatene
Kunstner: – Resultatet fra mitt ståsted er en konkret plan på et gjennomførbart markerings/markedsførings-prosjekt for bedriften der logoen og begrepet ”møteplassen med det store hjertet” står sentralt. Prosjektet håper jeg også har vært en spennende, samlende og stressdempende faktor i opptakten til en omfattende ombyggings- og oppussingsprosess i Torvbyen. Det virker som det er vilje i bedriften til å gå videre etter dette og fysisk realisere de beste produktene i planene som er utviklet.


Bedrift: – Dette prosjektet har pågått parallelt med at senteret er i et utbyggings- og moderniseringsprosjekt. Det har vært en utfordring for senterledelsen å kombinere resultatene fra prosjektet med arkitektenes forslag til uforming av møteplassene. Prosjektet ble bestemt gjennomført etter at budsjettene for 2009 ble vedtatt, derfor har vi måttet finne midler til produksjon av det vi har bestemt skal lages, i ettertid. Til tross for dette er produksjonen nå i gang og vi ser med forventning frem til å få både skulptur og ”hjertesofaen” på plass.

2.2.6. Evaluering/Vurdering fra bedrift og kunstner
Kunstner: – Min ”høyre hånd”, markedskoordinatoren, var (og er) avgjørende for den gode stemningen og det gode ”flytet” i prosessen som både har gitt prosess-resultater som kvalifiserer til priser, og gode resultater sett i et kunstnerisk perspektiv. Utover det kjennes det fra mitt ståsted som det for det meste er min fag-kompetanse som har vært navet i prosessen. Jeg har brukt erfaringer fra undervisning, ledelse og ikke minst kunstnerisk utviklingsarbeid (idèutvikling). Jeg har fått tilbake en erfaringen der jeg har fått lukte på ”stordrift”. Konstellasjonen i min samarbeidspartner (det store kjøpesenteret) var i utgangspunktet ukjent, men det viste seg at ”folk er folk”, få eller mange, man kommuniserer stort sett på samme måte med dem. Prosessen har vært krevende, spennende, givende og ikke minst morsom. Jeg ville ikke nøle med å gå inn i et slikt samarbeide igjen dersom anledningen bød seg.


Bedrift: – Vi synes dette har vært et meget spennende prosjekt. Vi startet et prosjekt vi ikke visste hvor skulle ende og det har vært en spennende reise hvor vi i fellesskap med Birthe Marie har klart å engasjere svært mange av senterets medarbeidere. Det har kommet mange innspill underveis i prosessen og det er ingen tvil om at mange har satt pris på at vi har jobbet så bredt med en litt utradisjonell oppgave. Det har vært en stor glede å få arbeide sammen med kunstneren og vi har alltid sett frem til møtene med henne der hun har lagt fram det hun har bearbeidet etter innspill og forslag fra arbeidsgruppen. Det kanskje mest spennende av alt i dette prosjektet er den stoltheten og eierfølelsen vi forventer vi vil oppleve blant de to hundre som har deltatt, når skulpturene og ”logosofaen” blir avduket senere!

Bilder