Inn og ut av parken

Foto: Torben Vinge

Inn og ut av parken

Inn i parken

For en del år siden bestemte Aalborg kommune i Danmark seg for å anlegge en skulpturpark. De inviterte alle sine europeiske vennskapsbyer til en konkurranse om skulpturprosjekter der premissen var at materialet skulle være betong og produksjonene skulle legges til kommunens mange betongfabrikker. Blant over 40 deltakere ble det plukket ut 7 prosjekter. Et av dem var INN I PARKEN fra Fredrikstad.
Installasjonen består av 12 identiske skulpturer som på rekke og i water kommer ut fra vollen i nordenden av parken og inntar området. Den måler 25 x 0,5 x 2 meter.
Symbolikken er mangetydig. De mest vanlige parkskulpturene er byster av kjente personer, oftest menn. Men her er det bare et menneske. Ingen eller alle. Et androgynt, introvert og meditativt motstykke til en maktperson eller feiret storhet. Bystene er bærere av den ro og kontemplasjon vi ofte søker når vi går til en park.

 

Ut av parken

10 år senere ønsket Fredrikstad kommune også å lage en skulpturpark. De utlyste en lokal konkurranse der jeg på kraftig oppfordring fra Hans-Ove Granath (som i sin tid hadde gitt meg ideen til skulpturinstallasjonen i Aalborg) deltok med et søsterprosjekt til INN I PARKEN. Det var nærliggende å tenke seg at skulpturrekken kunne komme ut fra parken i Fredrikstad og dukke opp igjen i parken i Aalborg. Og slik ble det.

Bilder