Nordens Klippe

Sør-Varanger Kommune

Nordens Klippe

Den 8de september 1906 ble arbeiderforeningen NORDENS KLIPPE stiftet. På samme sted og samme dag 117 år senere ble minnesmerket over denne mest kjente fagforeningen i norsk fagbevegelses historie avduket.

Initiativtakerne til minnesmerket var tidligere tillitsvalgte i Nordens Klippe; Stein Larsen, Halle Mikkelborg, Charles Mortensen og historiker Trond Hansen. Denne gruppen har også aktivt vært med å forme monumentet i samarbeid med meg.

Installasjonen består av 4 elementer. KLIPPEN, FANEN, MANNEN OG KVINNEN, DOKUMENTET.

Hver for seg er de viktige symbolbærere og gjenskaper tilsammen ARBEIDERFORENINGEN NORDENS KLIPPE sin komplekse historie.

KLIPPEN – fundamentet – består av malmstein fra gruva som vi møysommelig hentet ut og formet så vi fikk den slik vi ville. Sterkt inspirert av Ellisif Wessel sin beskrivelse av selve stiftelsdagen 1906. Hun var NORDENS KLIPPE sin første sekretær og kasserer og skrev følgende:

«Jeg husker det var en kveld i de dage da Kirkenes-foreningen

NORDENS KLIPPE blev grundet. Under det røde banner hadde en ny

menneskehet vandret in i Sydvaranger. Et stort arbeidertog var denne

dag stanset op paa Maihaugen og hadde flokket sig om Egede-Nissens

«talerstol» – et klippestykke som stak op av gruse – fra hvilken tribune

de socialistiske læresetninger nu for første gang skinnet ut over

Bøkfjordens strande.»

FANENS utseende har forandret seg opp gjennom årene men kraften i arbeiderforeningens første fane gjør denne til et naturlig og viktig element i komposisjonen. Med teksten NED MED TRONEN, ALTERET, PENGEVÆLDET skiller denne fanen seg fra de senere og har fått navnet opprørsfanen. 

MANNEN OG KVINNEN vokter respektfullt fanen klar til å løfte den igjen, om eller når det skulle bli nødvendig. De representerer dem alle. De som kjempet og aldri ga opp. Deres holdning uttrykker kraft og troskap. De vet hva de står for og har både motet og styrken til å kjempe for det.

I høyre hånd holder mannen et viktig DOKUMENT. Det er Ellisif Wessels skrifter og hennes signatur sees tydelig inngravert.  

Bilder