Roald A. Halvorsen

MINNESMERKER
  • Foran rådhuset

  • Roald A. Halvorsen

”Roald A. Halvorsen (18.10.1928 – 26.10.2011 var en rotekte Selbak-gutt. Han var trykker av yrke. Først i Arne Storm Johansens Trykkeri på Selbak og dernest i Demokraten.
Ble valgt inn i kommunestyret i Borge 01.01.1968. Var varaordfører fra 1.01.1972 til 31.12.1975. Overtok som ordfører 1.01.1976 og beholdt dette vervet til Borge kommune ble en del storkommunen Fredrikstad 31.12.1994.
Ordfører Roald A. Halvorsen var gjennom 18 år en dyktig politiker med stor gjennomslagskraft, men han var mye mer enn det. Han var en mann av folket og for folket.
Han kjente alle og fikk dem lett med seg på nye tanker og ideer. I politikken og på gata. Hans hjerte banket for Borge kommune og for sitt kjære Selbak. Hans kontaktflate var stor, og han snakket like lett med barn og unge som med pensjonistene.”
Sellebakk Lokalsamfunnsutvalg

Teksten på minneplaten:

GITT AV

SELLEBAKK LOKALSAMFUNNSUTVALG

STOR TAKK TIL
AS DEMOKRATEN
BORGE ARBEIDERPARTILAG
BORGE PENSJONISTFORENING
BORGE ROTARYKLUBB
BYGGMESTER HÅKON HANSEN AS
FREDRIKSTAD ARBEIDERPARTI
FREDRIKSTAD KOMMUNE
GUDESEN EIENDOM AS
GULLSMED LARS HJ. GUNSET
SVERRE HALVORSENS KASSEFABRIKK AS
V/LINE, WENCHE OG SVERRE Ø. HALVORSEN
KONTORKONSULT AS
MATHISENS BLOMSTER AS
MEDIEHUSET ØSTFOLD AS
SELBAK MANUFAKTUR & SKO
SKANBYGG NORGE AS – ARILD ÅSERUD
TORP MEK. VERKSTED AS
ALLE PRIVATE GIVERE

UTFØRT AV SKULPTØR BIRTHE MARIE LØVEID
2013