Inn og ut av parken

KUNST I OFFENTLIG ROM
  • Inn i parken. Foto Torben Vinge

  • Inn i parken. Aalborg kommunes skulpturpark

  • Montering ut av parken. Fredrikstad kommunes skulpturpark

  • Ut av parken. Fredrikstad kommunes skulpturpark

  • Ut av parken. Fredrikstad kommunes skulpturpark

  • Ut av parken. Fredrikstad kommunes skulpturpark

INN I PARKEN
For en del år siden bestemte Aalborg kommune i Danmark seg for å anlegge en skulpturpark. De inviterte alle sine europeiske vennskapsbyer til en konkurranse om skulpturprosjekter der premissen var at materialet skulle være betong og produksjonene skulle legges til kommunens mange betongfabrikker. Blant over 40 deltakere ble det plukket ut 7 prosjekter. Et av dem var INN I PARKEN fra Fredrikstad.
Installasjonen består av 12 identiske skulpturer som på rekke og i water kommer ut fra vollen i nordenden av parken og inntar området. Den måler 25 x 0,5 x 2 meter.
Symbolikken er mangetydig. De mest vanlige parkskulpturene er byster av kjente personer, oftest menn. Men her er det bare et menneske. Ingen eller alle. Et androgynt, introvert og meditativt motstykke til en maktperson eller feiret storhet. Bystene er bærere av den ro og kontemplasjon vi ofte søker når vi går til en park.

UT AV PARKEN
10 år senere ønsker Fredrikstad kommune også å lage en skulpturpark. De utlyser en lokal konkurranse der jeg deltar med et søsterprosjekt til INN I PARKEN. Det er nærliggende å tenke seg at skulpturrekken kommer ut fra parken i Fredrikstad og dukker opp igjen i parken i Aalborg. Og slik ble det.