Gunnar Nilsen

MINNESMERKER
  • Gunnar Nilsen. Blått glass og syrefast stål

Teksten på minneplaten:

GUNNAR NILSEN (1913-1984)
KJØPMANN OG INDUSTRIBYGGER

HAN ÅPNET SIN FØRSTE BUTIKK HER I BROCHSGATE I 1933. TRE ÅR SENERE ETABLERTE HAN STABBURET SOM BLE SKANDINAVIAS STØRSTE DAGLIGVAREBUTIKK. ETTER KRIGEN STARTET HAN INDUSTRIELL MATVAREPRODUKSJON OG BLE FØRENDE I SIN BRANSJE.
HAN GJORDE OGSÅ EN STOR INNSATS PÅ DET HUMANITÆRE OG SOSIALE OMRÅDE.

MINNNETAVLEN ER REIST MED MIDLER FRA STABBURET AS, DEN NORSKE BANK ASA OG FREDRIKSTAD ROTARY KLUBB. UTFØRT AV BILLEDKUNSTNEREN BIRTHE MARIE LØVEID.